ASUS X42F VX121
Cpu: Intel core i3 370M (2.4Ghz / 3MB), Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 320GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu nâu, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 11,500,000 VND
ASUS K43E-VX113
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 11,700,000 VND
ASUS K43E-VX119
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu nâu chìm, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 11,700,000 VND
ASUS K43E VX120
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu xanh, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 11,700,000 VND
ASUS K43E VX056
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 12,200,000 VND
ASUS K43E VX118
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu đỏ, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 11,700,000 VND
ASUS K43E-VX123
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu xanh, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 12,200,000 VND
ASUS K43E VX124
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu đỏ, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 12,200,000 VND
ASUS K43 VX127
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu vàng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 12,200,000 VND
ASUS K43E VX139
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu vàng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 11,700,000 VND
ASUS K43E VX057
Cpu: Intel Core i5 2410M (2.3GHz / 3MB), Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: Intel HD Graphic, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu vàng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 13,350,000 VND
ASUS K43SJ VX174
Cpu: Intel Core i5 i5-2410M (2.3GHz Turbo up to 2.9 / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB , Card màn hình: NVIDIA GeForce 520M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD+/-RW, Pin: 6cell, Màu nâu chìm, Trọng lượng: 2.3kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: china, Giá bán chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 15,270,000 VND
ASUS K43SJ VX175
Cpu: Intel Core i5 i5-2410M (2.3GHz Turbo up to 2.9 / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB , Card màn hình: NVIDIA GeForce 520M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD+/-RW, Pin: 6cell, Màu xanh, Trọng lượng: 2.3kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: china, Giá bán chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 15,270,000 VND
ASUS K43SJ VX196
Cpu: Intel Core i5 i5-2410M (2.3GHz Turbo up to 2.9 / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB , Card màn hình: NVIDIA GeForce 520M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD+/-RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.3kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: china, Giá bán chưa bao gồm 10% VAT.
Giá: 15,270,000 VND
ASUS K43SJ VX180
Cpu: Intel Core i5 i5-2410M (2.3GHz Turbo up to 2.9 / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB , Card màn hình: NVIDIA GeForce 520M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD+/-RW, Pin: 6cell, Màu đỏ, Trọng lượng: 2.3kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: china, Giá bán chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 15,270,000 VND
ASUS K43SV VX142
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 2Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: NVIDIA GeForc 540M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 13,190,000 VND
ASUS K43SV VX094
Cpu: Intel core Intel Core i3 i3-2310M (2.1GHz / 3MB, Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: NVIDIA GeForc 540M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 14.1 inch, Ổ đĩa quang: DVD RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.4kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 13,690,000 VND
ASUS K53SJ SX103
Cpu: Intel Core i3 2310M (2.1GHz / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB 5400rpm, Card màn hình: NVIDIA GeForce 520M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 15.6 inch, Ổ đĩa quang: DVD+RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.6kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - Bluetoot - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: China, Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá: 13,900,000 VND
ASUS K53SJ SX164
Cpu: Intel Core i5 i5-2410M (2.3GHz Turbo up to 2.9 / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB , Card màn hình: NVIDIA GeForce 520M with 1GB DDR3 VRAM, Màn hình: 15.6 inch, Ổ đĩa quang: DVD+/-RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.6kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: china, Giá bán chưa bao gồm 10% VAT.
Giá: 14,370,000 VND
ASUS K53SV SX081
Cpu: Intel Core i5 i5-2410M (2.3GHz Turbo up to 2.9 / 3MB), Ram: 4Gb DDR3, Ổ cứng: 500GB , Card màn hình: NVIDIA GeForce 540M with 2GB DDR3 VRAM, Màn hình: 15.6 inch, Ổ đĩa quang: DVD+/-RW, Pin: 6cell, Màu nâu bóng, Trọng lượng: 2.6kg, Tính năng khác: Camera - card reder - microphone - usb 2.0 - HDMI, Os: PC Dos, Xuất xứ: china, Giá bán chưa bao gồm 10% VAT.
Giá: 16,350,000 VND
Các bạn có thể tham khảo thêm tại website: http://tragoplaptop.com.vn
CÔNG TY TNHH TM&DV TIN HỌC HÀ VIỆT
Đ/C: 202 – 204 THÁI HÀ – ĐỐNG ĐA – HÀ Nội
Đ/T: 04.3537.9655 * Fax: 04.3537.9658 * Hotline: 0942.440.330 (hỗ trợ 24/24)
May tinh xach tay - laptop asus - laptop dell - laptop sony vaio - laptop acer - laptop Lenovo