Times city*dự án times city chiết khấu cao*TIMES CITY cần bán vào tên

Hiện tôi đang có một số căn T5 dự án Times city chính chủ cần bán

+ Tầng 8 căn 9. Diện tích 108,7m2. Gốc 31.7; Căn 16 tầng 9. Diện tích 90.1m2. Gốc 31.7

+ Tầng 19 căn 7. Diện tích 87,2m2. Gốc 34.3tr; căn 10 diện tích 86.9m2. Gốc 32.3tr, căn 16 diện tích 90.1m2. Gốc 32.8tr

Giá bán: Giá gốc + chiết khấu cao

+ Tòa t3 tầng 10 căn 8. Diện tích 108.7m2. Giá 29.8tr; căn 10. Diện tích 89.6tr. Giá 29.8

Ngoài ra tôi còn có một số căn khác tầng 12 T3 và tầng 16 tòa T4. Bán giá gốc+chiết khấu cao

LH Ms Thu 0989 333 570