Tags: Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an
Chúng tôi đang có một số căn hộ thuộc dự án C14 Bộ công an (Lê văn Lương kéo dài) cần chuyển nhượng. Diện tích 70 đến 134m với các tầng đẹp hướng đẹp.
- Hiện tại đóng 50% giá gốc 16tr/m2 giá bán 227-28tr/m2. Giá trên đã bao gồm phí vào tên, hợp đồng cho khách mua.
Liên hệ Ms Trang 01645999333 / 0904.886.790 / 0989.146.256</B>
Tags: Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an