Máy bơm điện chìm
HCM Máy in giá rẻ, hàng luôn có sẵn Epson T13, Epson TX121
Results 1 to 4 of 4
 1. #1

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  70

  Default Máy in giá rẻ, hàng luôn có sẵn Epson T13, Epson TX121

  <div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><b><font size="5"><font color="darkorange">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV INKPRO<br />
  </font></font></b></font></a></div>
  <div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="blue">Đc: 246 Đường T&acirc;y Thạnh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;</font></b></font></font><font face="Times New Roman"><br />
  </font><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="blue">ĐT:08.66603926 - 0902 79 19 20 Mr Ho&agrave;<br />
  </font></b></font></font></a></div>
  <div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="green">Yahoo:inkprokd</font></b></font></font></a></div>
  <div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="red">Website:<u>www.mayingiare.vn</u><br />
  <br />
  </font></b><font color="red">M&aacute;y in m&agrave;u Epson + hệ thống mực li&ecirc;n tục th&ocirc;ng minh, si&ecirc;u rẻ, si&ecirc;u bền.</font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="red">Nhận cung cấp gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho đại l&yacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />
  </font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font><br />
  </font></font></font></font></font></a>
  <div align="left"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="red"><font color="Blue"><u><b>&curren;Ưu điểm chung của d&ograve;ng m&aacute;y in m&agrave;u Epson:</b></u></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Chất lượng in ảnh tuyệt đối, sắc n&eacute;t, m&agrave;u s&aacute;ng, đều.</font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&iacute;, chất lượng vượt trội.</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng cho văn ph&ograve;ng, dịch vụ v&agrave; cả gia đ&igrave;nh.</font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ d&agrave;ng thay mực khi hết mực m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải mang đến cửa h&agrave;ng, kh&ocirc;ng t&aacute;c động đến phần cứng của m&aacute;y.<br />
  &bull;Chi ph&iacute; sử dụng thấp cho lợi nhuận tối đa.</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
  <font size="5"><font color="DarkOrange"><u><b>&curren;M&aacute;y in Epson T13 + hệ thống mực li&ecirc;n tục:<br />
  </b></u></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange"><u><b><img border="0" alt="" src="http://cb5.upanh.com/20.476.27374724.6uz0/epsont13.jpg" /><br />
  </b></u><font color="Red">&bull;Gi&aacute;: 1.950.000đ ( bao gồm m&aacute;y + hệ thống mực li&ecirc;n tục )</font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange"><font color="Red"><font color="Blue"><u><b>&bull;Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</b></u></font></font></font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange"><font color="Red"><font color="Blue"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;</font></font></font></font></font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Khổ giấy A4 &bull;Kết nối USB 2.0</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Tốc độ in: 22 trang đen A4/ph&uacute;t, 13 trang m&agrave;u A4/ph&uacute;t<br />
  &bull;Độ ph&acirc;n giải: 5760x1440dpi</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Mực Durabrite Ultra kh&aacute;ng nước, sử dụng 4 hộp mực rời, khả năng sử dụng được 2 loại mực dung t&iacute;ch lớn &amp; nhỏ.</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
  &bull;In tr&agrave;n lề khổ A4</font></font></font>.<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> <font size="5"><font color="DarkOrange"><u><b>&curren;M&aacute;y in Epson Stylus TX121 + hệ thống mực li&ecirc;n tục:</b></u></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange">In m&agrave;u, in ảnh - photocopy - scan</font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <img border="0" alt="" src="http://cb7.upanh.com/20.476.27374726.YoO0/epsontx121.jpg" /><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red">&bull;Gi&aacute; : 2.500.000đ ( bao gồm m&aacute;y v&agrave; hệ thống mực li&ecirc;n tục )</font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Blue"><u><b>&bull;Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</b></u></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Khổ giấy A4/A5/A6</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Tốc độ in: 26 trang đen A4/ph&uacute;t, 14 trang m&agrave;u A4/ph&uacute;t. Tốc độ qu&eacute;t đơn sắc 10 gi&acirc;y/trang A4, qu&eacute;t m&agrave;u 31 gi&acirc;y/trang A4 ở chế độ 300dpi.Tốc độ photocopy đen 20 trang A4/ph&uacute;t, photocopy m&agrave;u 5 trang A4/ph&uacute;t</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
  &bull;Độ ph&acirc;n giải In: 5760x1440dpi. Qu&eacute;t ảnh 600 x 1200dpi.</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
  &bull;In tr&agrave;n lề khổ A4</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><b>&curren;</b>Chi ph&iacute; thay mực cho lần tiếp theo của tất cả c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y l&agrave; 50.000đ 1 m&agrave;u.</font></font></font><br />
  ================================================== ======<br />
  <font color="Black"><u><font face="Times New Roman"><font size="5"><b>&curren;Chế độ bảo h&agrave;nh:</b></font></font></u></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4">&bull;Bảo h&agrave;nh m&aacute;y in 3 th&aacute;ng.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh đầu in 3 th&aacute;ng.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh hệ thống li&ecirc;n tục 1 năm.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh chip 3 th&aacute;ng.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm vĩnh viễn ( <font color="Red">kh&ocirc;ng t&iacute;nh thay thế linh kiện</font> ) như khắc phục sự cố, reset chip đếm, vệ sinh m&aacute;y in...</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, v </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
  <br />
  <b><font size="4"><br />
  </font></b><b><font size="4"> </font></b></a></div>
  </div>
  <p><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><br />
  </a></p>

 2. #2

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  70

  Default

  up top buổi sáng, đk cả ngàywww.mayingiare.vn

 3. #3

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  May 2011
  Posts
  110

  Default

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 4. #4

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  May 2011
  Posts
  110

  Default

  up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up

Similar Threads

 1. [HCM] Máy in Epson T13, Epson T30 hàng luôn có sẵn
  By ipkd1988 in forum Máy Tính Để Bàn & Linh Kiện
  Replies: 1
  Last Post: 14-05-2011, 10:22 AM
 2. [HCM] Máy in Epson T13, Epson T30 hàng luôn có sẵn - 10/05/11
  By ipkd1988 in forum Máy Tính Để Bàn & Linh Kiện
  Replies: 0
  Last Post: 11-05-2011, 08:55 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Tìm bài viết theo ID Topic

QUẢNG CÁO TEXTLINK

| Trang Rao vat online
| Mua ban may giat cu tại HCM

Partner :
All times are GMT +7. The time now is 08:29 PM. .
Powered by vBulletin® Version 4.x.x
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 AT Co.


Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com


Liên hệ quảng cáo : Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com
Hotline : 0909 30 17 67 (Mr. Thành) - 0988.955.969 (Mrs. Anh)