LIỀN KỀ KHU B
* LP 15: Ô số 11
* LP 15: Ô SỐ 9
* LP 15 ; Ô số 14 giá tr/m : ( ô hai mặt thoáng, cửa trước nhìn ra đường; cửa sau nhìn ra vườn hoa ; đường 10.5m ) ( đã bán ).
* LP 15 : ô số 10 : Diện tích 100m = (đường 10,5m)
* LP2 : ô số 46 : Diện tích 100 m ; = ( đường 10.5m )
* LP 2 : ô số 44 Diện tích 100m = ( đường 17m )
* LP 2 : ô số 23 Diện tích 144m ( đường 10.5m)
ô số 13; 15 đường 13,5m
* Lp13 : ô số 20 đường 17m
* LP1 : ô số 16 đường 17m
BIỆT THỰ:BIỆT THỰ THANH HÀ KHU A ( CÓ HÀNG )
* BT28 ô số 1 ô góc diện tích 312m2 đường 17m và 13,5m ( đã bán )

* BT 8 ô số 1, ô đầu hồi 3 mặt tiền ( diện tích = 377m, mặt đường trục phía Nam, đường 48m, đường 17,5m và đường 13,5m.

BIỆT THỰ KHU B
* BT 60: ô 20 đường 30 m
* BT 41 ô 14
* BT 43 ô 8 ( ký với 507 )
Ai có nhu cầu liên hệ : Ms Thanh 0972689986