Bán liền kề Geleximco khu A 39, diện tích 80m2, đường 13,5m, hướng TN, sắp nhận nhà, giá bán thỏa thuận.
Xin Liên hệ: 0906.080.186; 0989.839.365.


Bán Đất biệt thự Gleximco Khu A , Bán biệt thự khu A Gleximco, Bán biệt thự Gleximco Khu A, Bán biệt thự khu AGleximco chính chủ, Bán gấp biệt thự Gleximco khu A, Chính chủ bán biệt thự Gleximco khu A, Cần bán biệt thự khu A Gleximco, Bán biệt thự khu A Gleximco , bán biệt thự khu A Gleximco, Bán biệt thự Gleximco khu A. - Bán Đất biệt thự Gleximco Khu B , Bán biệt thự khu B Gleximco, Bán biệt thự Gleximco Khu B, Bán biệt thự khu B Gleximco chính chủ, Bán gấp biệt thự Gleximco khu B, Chính chủ bán biệt thự Gleximco khu B, Cần bán biệt thự khu B Gleximco, Bán biệt thự khu B Gleximco , bán biệt thự khu B Gleximco, Bán biệt thự Gleximco khu B. - Bán Đất biệt thự Gleximco Khu C , Bán biệt thự khu C Gleximco, Bán biệt thự Gleximco Khu C, Bán biệt thự khu C Gleximco chính chủ, Bán gấp biệt thự Gleximco, Chính chủ bán biệt thự Gleximco khu C, Cần bán biệt thự khu C Gleximco, Bán biệt thự khu C Gleximco , bán biệt thự khu C Gleximco, Bán biệt thự Gleximco khu C. - Bán Đất biệt thự Gleximco Khu D , Bán biệt thự khu D Gleximco, Bán biệt thự Gleximco Khu D, Bán biệt thự khu D Gleximco chính chủ, Bán gấp biệt thự Gleximco khu D, Chính chủ bán biệt thự Gleximco khu D, Cần bán biệt thự khu D Gleximco, Bán biệt thự khu D Gleximco , bán biệt thự khu D Gleximco, Bán biệt thự Gleximco khu D.Bán Đất Liền kề Gleximco Khu A , Bán nhà LK khu A Gleximco, Bán LK Gleximco Khu A, Bán LK khu A Gleximco chính chủ, Bán gấp LK Gleximco, Chính chủ bán LK Gleximco khu A, Cần bán LK khu A Gleximco, Bán LK khu A Gleximco , bán LK khu A Gleximco, Bán Liền kề Gleximco khu A. - Bán Đất Liền kề Gleximco Khu B , Bán nhà LK khu B Gleximco, Bán LK Gleximco Khu B, Bán LK khu B Gleximco chính chủ, Bán gấp LK Gleximco Khu B, Chính chủ bán LK Gleximco khu B, Cần bán LK khu B Gleximco, Bán LK khu B Gleximco , bán LK khu B Gleximco, Bán Liền kề Gleximco khu B. - Bán Đất Liền kề Gleximco Khu C , Bán nhà LK khu C Gleximco, Bán LK Gleximco Khu C, Bán LK khu C Gleximco chính chủ, Bán gấp LK Gleximco Khu C, Chính chủ bán LK Gleximco khu C, Cần bán LK khu C Gleximco, Bán LK khu C Gleximco , bán LK khu C Gleximco, Bán Liền kề Gleximco khu C - Bán Đất Liền kề Gleximco Khu D , Bán nhà LK khu D Gleximco, Bán LK Gleximco Khu D, Bán LK khu D Gleximco chính chủ, Bán gấp LK Gleximco Khu D, Chính chủ bán LK Gleximco khu D, Cần bán LK khu D Gleximco, Bán LK khu D Gleximco , bán LK khu D Gleximco, Bán Liền kề Gleximco khu D.