Cty chúng tôi chuyên sản xuất, cung cấp các loại dù che, dù quảng cáo, dù gỗ cho quán cafe:

- Dù che: 10m - 15m - 20m và nhiều kích thước khác
- Dù quảng cáo: 1m10 - 1m20 - 1m25
- Dù gỗ: 2m60 - 3m00

LH: 093 353 4664 - quocvu@haiduong.com.vn - www.haiduong.com.vn