Bán tng 15 tòa T1 Time City


Hiện nay tôi đang còn một số căn ở tòa T1 tầng 15 Time city cần bán gấp giá gốc thấp và chiết khấu cao.

Căn 1, 18 diện tích 90,1
Căn 4 , 5, 6, 7 diện tích 75.2
Căn 5 diện tích 75.2
Căn 8, 9, 10, 11 diện tích 94,4
Căn 1 diện tích 90,1

Liên hệ: hiền 0912484926