Bán CL, BT Phú Trường An, Phú Trường An, Phú Trường An, Phú Trường An, Phú Trường An, Phú Trường An.
Cần bán CL1 ( 18; 34) , CL2 ( 22: 34) , CL6 (2; 3; 4 ; 14 ; 15 ; 16 ), BT1 ; BT2.
Giá bán : gọi điện để biết giá từng ô, cam kết thấp nhất.
Vui lòng liên hệ : anh Ánh 0906.162.662

Phú trường an, phu truong an, an phát, an phát