Tags: Liền kề tân tây đô, lk dự án Tân Tây Đô, Khu do thi Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô Liền kề tân tây đô, lk dự án Tân Tây Đô, Khu do thi Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô
Hiện tại tôi có một số lô đất liền kề tại khu ĐTM Tân Tây Đô, Đan Phượng, HN. Diện tích 80- hơn 100m2, nhìn ra công viên, cây xanh với các hướng đẹp.

Hợp đồng chính chủ, sang tên cho khách ngay.
Giá bán 46 đến 48 triệu/m2 tuỳ ô, hướng, đường to, nhỏ.
Liên hệ: Ms Phi:0936251482/0989551709
Tags: Liền kề tân tây đô, lk dự án Tân Tây Đô, Khu do thi Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Khu do thi Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk dự án Tân Tây Đô, Khu do thi Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Đất liền kề Tân Tây Đô, Liền kề tân tây đô, lk Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, Tân Tây Đô, khu do thi Tân Tây Đô, Dự án tân tây đô