ct5Xa La,Xa La,Dự án Xa La,khu do thi Xa La, Du an Xa La,Xa La,Dự án Xa La/ Xa La,XaLa, CT6 A Xa La, Dự án Xa La,Du an Xa La,Dự án Xala,ct5 xa la S=77,3m2.
******

Tôi đang có một số căn hộ CT5 Xala căn 1219 ,S=77,3m2 ,đóng 60%,giá 22tr có thể thương .
********

LH :0989551709
Tags: Xa La,Xa La,Dự án Xa La,khu do thi Xa La, Du an Xa La,Xa La,Dự án Xa La/ Xa La,XaLa, CT6 A Xa La, Dự án Xa La,Du an Xa La,Dự án Xala,Xa La,Xa La,Dự án Xa La,khu do thi Xa La, Du an Xa La,Xa La,Dự án Xa La/ Xa La,XaLa, CT6 A Xa La, Dự án Xa La,Du an Xa La,Dự án Xala,Xa La,Xa La,Dự án Xa La,khu do thi Xa La, Du an Xa La,Xa La,Dự án Xa La/ Xa La,XaLa, CT6 A Xa La, Dự án Xa La,Du an Xa La,Dự án Xala,