bán lẻ các căn giá rẻ chiết khấu cao của các tòa sau times city
tầng 4 tòa t10 còn các căn 2,3,4,6,7,9,10,11,12,12a,12b,15,16,17,18 bán giá gốc chiết khấu 2% trừ căn góc
tầng 19 tòa t10 còn các căn 1,8,9,10,11,12,12a,12b,15,17 bán giá gốc chiết khấu 2% trừ căn góc
tầng 9 tòa t8 còn các căn 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,12a,12b,15, bán giá gốc chiết khấu 1%
tầng 20 tòa t10 còn đầy đủ căn bán giá gôc chiết khấu từ 2 đến 3%
tầng 17 tòa t1 còn các căn 2,4,6,7,8,9,10,11,1212a,12b,15,16,17 bán giá gốc ngày 29 chiết khấu cho căn góc 1% căn thường 2%
tầng 21 tòa t10 còn các căn 4,5,6,7,12,18 bán giá gốc chiết khấu 3,5% căn 9,11 chiết khấu 4%
tầng 6 tòa t1 còn các căn 10,11,18,9 bán giá gốc chiết khấu 3%
tầng 9 tòa t1 căn 8,9,10 bán giá gốc chiết khấu 2%
tầng 20 tòa t1 căn 2,17 bán đúng giá gốc vì là căn góc
tầng 15 tòa t1 că 4,6,7,9,11,12,12a,12b, 10,1,16 bán giá gốc chiết khấu 1,5%
giá trên hiện quá rẻ so với giá thị trường. hàng độc quý khách có nhu cầu liên hệ. trung 0977806277