(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội

Màn hình 8.9 wide LED Asus, acer Màn hình 10.1 wide LED cap be Màn hình 10.1/10.2 wide LED cap to Lenovo S10… Màn hình 11.6 wide LED 1366 x 768 Acer , Asus Màn hình 11.1 wide(led) dùng cho VAIO TX Màn hình 11.1 wide(led) dùng cho VAIO TZ Màn hình 12.1 wide(Dell 700M) Màn hình 12.1 wide LED DV2 Màn hình 13.3 wide(led) dùng cho VAIO SZ đời cao Màn hình 13.3 wide gương (1280 x 800) Màn hình 13.3 wide LED XPS 1330 Màn hình 13.3 wide LED cac loai Màn hình 13.3 wide LED DV3 loai mong Màn hình 13.4 wide LED DV3 Màn hình 14.1 Wide (1280 x 800) Màn hình 14.1 Wide Led cac loai Màn hình 14.1 Wide (1440 x 900) Cao phân giải Màn hình 14.0 Wide (1280 x 768) Màn hình 14.0 Wide Led (1366 x 768) TL A1 Màn hình 14.0 Wide Led (1366 x 768) TL D1 Màn hình 14.0 Wide Led (1366 x 768) Sony CW Màn hình 14.1 vuong (768 x 1024) IBM T4XX Màn hình 15.4 Wide (1280 x 800) Màn hình 15.4 Wide (1900 x 1200) Cao phân giải Màn hình 15.6 Wide LED 1366 x 768 Màn hình 15.6 Wide 1366 x 768 Màn hình 16.0 Wide 1366 x 768 Màn hình 16.4 Wide 1 bong Màn hình 16.4 Wide 2 bong Màn hình 15.1 Vuông Màn hình 17.4 Wide (1440 x 900) Màn hình 17.3 Wide Led (1366 x 768) Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0905.335688 & 0975.124586.
www.maytinhphunggia.com
www.sualaptoptainha.net
Máy tính xách tay Sony Vaio VPC-M121AX/L
SONY VAIO VGN – FW55GF/B
SONY VAIO VGN – NW23GE
SONY VAIO VGN – SR53GF/B
SONY VAIO VGN – TT46GG
SONY VAIO VGN – Z56GG/B
Sony Vaio VGN-AR870N/C
Sony Vaio VGN-NS160D/W
Sony Vaio VGN-NW120J/S (Sliver)
Sony Vaio VGN-NW120J/W (White)
Sony Vaio VGN-NW130J/W (White)
Sony Vaio VGN-NW160J/S - Sliver
Sony Vaio VGN-NW180J/S - Sliver
SONY VAIO VGN-P33GK
SONY VAIO VPC - CW26FG
SONY VAIO VPC - S115FG/B
SONY VAIO VPC - S115FG/W
SONY VAIO VPC - S117GG
SONY VAIO VPC - W216AG
SONY VAIO VPC - X115LG
SONY VAIO VPC – CW15FG
SONY VAIO VPC – CW16FG
SONY VAIO VPC – CW1ZEG
Sony Vaio VPC-CW22FX/B
Sony Vaio VPC-CW2JGX/B
Sony Vaio VPC-EA2GFX/B
Sony Vaio VPC-EA2TGX/BI
SONY VAIO VPCW125AG/W-T-P
Sony VPC-CW1CGX/U
sony VPC-Y216FX/B


(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội
(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội

(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội

(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội

(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội

(04)3767.8186 - 0975.39.3333 Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Thay màn hình laptop tốt nhất, giá rẻ nhất Hà Nội call (04)3767.8186 - 0975.39.3333

Địa chỉ: Số 46 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội