Mình đang có ds: 1400 khách hàng đi xe BWM.Audi
59.000 ds cac dtdd giám đốc cả nước, gồm 49000 giám đốc HCM,các chủ DN
5000 khách hàng The manor, 1200 khách hàng sinh sống tại Saigonpearl
22000 khách hàng mua sắm nguyễn kim
100.000 khách hàng mua sắm Thiên Hòa (gồm số ĐTDD)
Khách hàng mua căn hộ HAGL khoản gần 1000 khách gồm số ĐTDD
200 khách hàng là các DN tỉnh BRVT- Vũng Tàu
500 chủ DN BĐS, gồm số ĐTDD
1000 Thành Viên hội DN Trẻ TPhcm
50.000 khách hàng chơi CK là khách VIP (gồm ĐTDD,địa chỉ ..)
hơn 100 là các nghệ sĩ , ca sĩ, đạo diễn nổi tiếng (gồm ĐTDD)
3000 nhân sự cấp cao như (CEO,PR,CFO gồm số ĐTDD)
.....và hàng trăm đến chục nghìn thuê bao K.H VIP, là member gold , siver v.v sài ĐTDD
Lhe Ban hang: 0919.131.796