<H2>Bán Times City các tòa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T10

Diện tích từ 75, 86, 108, 110 m2

Giá từ 29,8tr/m2 đến 35,8tr/m2(tùy căn)

Đóng đợt 1: 20%

Chiết khấu cho khách hàng 2%. Khách hàng mua sớm sẽ được chọn căn tầng, tòa như ý


Quý khách có nhu cầu liên hệ: C Hằng

Tags: Chung cu time city, chung cu time city, căn hộ Times City, chung cu Times City, căn hộ Times City, Time City, chung cu Times City, căn hộ Times City, chung cu Times City, căn hộ Times City, chung cu Times City, Time City, căn hộ Times City, chung cu Times City, Chung cu time city, chung cu time city, căn hộ Times City, chung cu Times City, căn hộ Times City, Time City, chung cu Times City, căn hộ Times City, chung cu Times City, căn hộ Times City, chung cu Times City, Time City, căn hộ Times City, chung cu Times City, Chung cu time city, chung cu time city, căn hộ Times City, chung cu Times City, căn hộ Times City, Time City, chung cu Times City, căn hộ Times City, chung cu Times City, căn hộ Times City, chung cu Times City, Time City, căn hộ Times City, chung cu Times City

</H2>