Tôi cần mua căn hộ 60m2 – 68m2 đài phát thanh mễ trì – VoV phát thanh phát sóng mễ trì, chủ nhà nào cần bán liên hệ: ngọc ánh\ 0984.194.300