Nhận làm chứng chỉ tiếng anh và tin học
Tiếng anh chứng chỉ A,B,C giá 170k
Tin học văn phòng chứng chỉ A, B 70k
Nếu mua cả 2 chứng chỉ giá 220k,
Chỉ cần 1 CMT foto và 4 ảnh 4*6
Nhận hàng sau 3 ngày rao tiền,.
Liên hệ anh chung 097 626 7080
Trân trọng phục vụ quý khách.