CT2B Đài phát thanh mễ
trìcăn 1003, hướng TB
đóng 50%
DT 83.02;
Gốc 23 triệu/m2
LH ms Huyền: 09777.56.252 sàn BĐS Ecoland
Số 30A ngõ 477 Nguyễn Trãi.
Duandaiphatthanhmetri, canbanct2daiphatthanhmetri, canmuact2daiphatthanhmetri, daiphatthanhmetri