Bán gấp liền kề Gleximco – Lê Trọng tấn chính chủ bán gấp
Dự án gleximco - lê trọng tấn là một trong những dự án quy mô thuộc tỉnh hà tây.
Một trong những dự án hiện đại nhất thuộc thủ đô hà nội
Tôi đang sử hữu một số ô đất vị trí đẹp cần bán gấp
Ai có nhu cầu xin liên hệ Hạnh: 0975.157.802

C61 ô 38, S = 80m2, đường 13.5m, hướng ĐN, giá 65
A 33 ô 16, S = 114m2, đường 25m, giá 78
A38 ô 48, S = 120m2, đường 13.5m, giá 62( Tú)
A 11 ô 52 hướng DN , S = 120m2, đường 13.5m, giá 59 chủ thu (baotêngle)
D 9 ô 36hướng TN , S = 120m2, đường 13.5m, giá 44.5 chủ thu (bao têngle)
C 10 ô 24 hướng DN , S = 95m2, đường 13.5m, giá 60,5 chủ thu (bao
tên gle) (Minh )A11-NV5 o 52, S = 120m, hg' ĐN, đg` 13,5 ,gia' 60tr, bao tên
C51 ô35, S= 114m, hg' ĐN, đg` 13,5m, gia' 54tr, bten
C53 ô 9, S = 120m, hg' TN,đg` 13,5m, giá 51tr, bten
C53 ô góc 22, S = 152m, hg' TN, đg` 13,5m, giá 51tr, bten
C24 ô5, S= 120m, hg' Đn, đg` 20,5m ,giá 58tr, bten

C 24 ô 22 hướng DN , S = 95m2, đường 13.5m, giá 55 chủ thu (bao têngle)
D 9 ô 3 hướng DN , S = 120m2, đường 13.5m, giá 54 chủ thu (bao têngle)
D11 o 15 , S = 172m , Hg' TN , dg` 13,5, Giá 53tr/m
D43 ô 16, S = 135m, Hg' TN, dg` 10,5m, Giá 40tr/m
D 11 ô 17 hướng DN , S = 95m2, đường 13.5m, giá 53 chủ thu (bao têngle)
D9 ô 4 dt 160 m2 hướng TB đường 13,5m giá 55 chủ thu (bvt)