ăn 1, S: 30.05m2 giá 2.6 tỷ - hướng Nam chếch tây
Căn 2, S: 34.5m2 giá 3.1 tỷ - hướng Nam chếch tây
Căn 3, S 34,5m2 giá 3.2 tỷ - hướng Nam chếch tây
Căn 4, S: 35.5m2 gia 3.3 tỷ - Hướng bắc chếch Đông
Căn 5, S: 35.5m2 giá 3.3 tỷ- Hướng bắc chếch Đông