Hiện muốn nhượng bán dàn máy tính ( game) tốc độ cao, số lượng 12 bộ, bao gồm man ACER tinh thể lỏng 18 ink. mới ( 70%) còn bảo hành
LH: MR DƯƠNG : 01677332425 địa thị trân VĂN ĐIỂN- Thanh trì HN