Tags: Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Bắc Hà,Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, CC C14 Bộ Công an, chủ đầu tư Bắc Hà, C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong anCC C14 Bộ Công an, Bắc Hà, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bo cong an, CC C14 Bộ Công an, chủ đầu tư Bắc Hà, C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an
Chúng tôi đang có một số căn hộ thuộc dự án CCCC C14 Bộ công an cần chuyển nhượng.
+ CT1 1714 -S= 105m2 – 3PN, 2WC, 1PK, 1B
+ CT1 1216 -S= 70m2- – 2PN, 2WC, 1PK, 1B
+ Ngoài ra chúng tôi còn các căn khác với tầng đẹp hướng đẹp.
- Đóng 50% giá gốc 16tr/m2 giá bán 28tr/m2. Giá trên đã bao gồm phí vào tên, hợp đồng cho khách mua.
Liên hệ Ms Trang 01645.999.333 / 0904.886.790
Ms Thụy 0989.146.256</B>
Tags: Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Bắc Hà,Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, CC C14 Bộ Công an, chủ đầu tư Bắc Hà, C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong anCC C14 Bộ Công an, Bắc Hà, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bo cong an, CC C14 Bộ Công an, chủ đầu tư Bắc Hà, C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Căn hộ C14 Bộ Công an, Bắc Hà,Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, CC C14 Bộ Công an, chủ đầu tư Bắc Hà, C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong an, Chung cư C14 Bộ Công an, CC C14 Bo cong anCC C14 Bộ Công an, Bắc Hà, Chung cư C14 Bộ Công an, dự án C14 Bo cong an