Tòa CT2D2: diện tích 68m, căn 1507, giá 27,5 tr.
Tòa CT2C2: diện tích 60m, căn 1902, giá 27,5 tr.
Tòa CT2D2: diện tích 74m, căn 1005, giá 27,5 tr.
Xin liên hệ A Vinh: 0906.080.186; 0989.839.365