- CHUYÊN SẢN XUẤT THIẾT BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN – THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
+ In KTS hiflex
+ Bảng hiệu – hộp đèn – pano
+ Mái hiên quảng cáo
+ Dù che quảng cáo
+ Lều xếp bán hàng
+ Booth – quầy – kệ
+ Vật phẩm quảng cáo khác
+ Nhà bạt – nhà tạm
+ Nhà xe – vòm che cửa sổ
+ Lều đãi tiệc
+ Cổng hơi, rối hơi.
LH: 093 353 4664 – quocvu@haiduong.com.vn - http://www.haiduong.com.vn