CC Xa La, bán chung cư ct4 xa la, dự án Xa La, chung cư xa la, dự án ct4 xa la, xa la, khu đô thị Xa La, chung cư xa la, Tòa CT4 Xa La, CC Xa La, du an Xa La, dự án Xa La, chung cư xa la Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, khu đô thị Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La,dự án Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, khu đô thị Xa, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu đo thị xa la, chung cư, dự án khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT


* 8.07 - 27.07-13.07 - 3207 dt 62.8m ban công hướng TB
* 10.04 dt 52,3m - 17.05 dt 53,4m - 18.11 69,5m
* 10.02 dt 67,8m
Và còn nhiều dt khác
Đã đóng được 60%, công trình xây dựng đến tầng 32, quý 4 năm 2012 giao nhà.
LH : Hằng 098.5067.722 - 0904337938
CC Xa La, du an Xa La, dự án Xa La, chung cư xa la Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, khu đô thị Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La,dự án Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, khu đô thị Xa, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu đo thị xa la, chung cư, dự án khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT