NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
TÂM THƯ
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”
Kính bạch chư tôn hòa thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa quý phật tử gần xa thân mến.
Chùa Hạnh Minh tọa lạc tại Thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Được xây dựng trên 20 năm, hiện nay chùa đã xuống cấp trầm trọng không còn đủ sức để chống đỡ với sự tàn phá của thời gian qua nhiều cơn mưa sa bão táp, thê thảm nhất là những lúc trời mưa Thầy trò vừa tụng kinh vừa tát nước, điều cần lưu tâm hơn nữa là không thể đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni và phật tử ngày càng phát triển thêm đông. Chúng con vẫn biết mình tài hèn, phước mỏng, nghiệp dày, thật khó mà khôi phục Ngôi Bảo Điện được.
Nhưng với tâm niệm thiết tha chúng con và toàn thể phật tử địa phương rất mong muốn xây dựng lại Ngôi Tam Bảo này. Hiện nay mọi thủ tục pháp lý đại trùng tu Ngôi Chùa Hạnh Minh đã được Giáo Hội và các cấp chính quyền cho phép. Giờ đây, chúng con cần có số kinh phí (Tổng dự chi khoảng 3 tỷ VNĐ) với số kinh phí to lớn này, dầu chúng con vét cạn tâm huyết cũng không sao thực hiện được. Chúng con khẩn cầu nhận được sự nhất tâm tùy hỷ của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý phật tử gần xa phát tâm hỷ cúng, vì tinh thần phát huy Chánh Pháp, niệm tình Pháp Lữ, trợ duyên tiếp sức, cũng là niềm khích lệ lớn lao để chúng con sớm hoàn thành bổn nguyện Phật Sự này.
Chúng con thành kính Niệm Ân và Kính Lễ Chư Tôn Đức cầu nguyện toàn thể Phật Tử gần xa, luôn sống trong Hào Quang Hộ Niệm của Mười Phương Chư Phật.
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Địa chỉ liên hệ: Hạnh Minh, ngày 19/09/2010
HÒA THƯỢNG: THÍCH TRÍ CHÂU
TRỤ TRÌ: CHÙA HẠNH MINH
Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3881309 – (063) 3981969
0122.8822.559 – 098 2251995