Mở bán tầng 23 Tòa T2 Times City

Căn 01 Diện tích 108,6m gốc 28,662 chiết khấu 2,5%

Căn 02 Diện tích 97,5m gốc 31,662 chiết khấu 2%
Căn 03 Diện tích 97,5m gốc 33,662 chiết khấu 2%
Căn 04 Diện tích 94,3m gốc 30,162 chiết khấu 2,5%
Căn 05 Diện tích 94,3m gốc 29,662 chiết khấu 2,5%
Căn 06 Diện tích 116,7m gốc 29,662 chiết khấu 2,5%
Căn 07 Diện tích 116,7m gốc 32,162 chiết khấu 2,5%
Căn 08 Diện tích 95,6m gốc 30,662 chiết khấu 2,5%
Căn 09 Diện tích 95,6m gốc 32,662 chiết khấu 2,5%
Căn 10 Diện tích 95,6m gốc 30,662 chiết khấu 2,5%
Căn 11 Diện tích 95,6m gốc 32,662 chiết khấu 2,5%
Căn 12 Diện tích 116,7m gốc 29,662 chiết khấu 2,5%
Căn 12A Diện tích 116,7m gốc 32,162 chiết khấu 2,5%
Căn 12B Diện tích 94,3m gốc 30,162 chiết khấu 2,5%
Căn 15 Diện tích 94,3m gốc 32,662 chiết khấu 2%
Căn 16 Diện tích 97,5m gốc 33,662 chiết khấu 2%
Căn 17 Diện tích 97,5m gốc 34,662 chiết khấu 2%
Căn 01 Diện tích 108,6m gốc 31,62 chiết khấu 3,5%
| Vũ Anh Tuấn Mr.
| A: P1109, Nhà N05 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội, Vietnam
| T: (84 4) 6 266 3456; ext 105 | F: (84 4) 6 281 3483
| M: (84) 982 131 131 | E: tuanva@tltland.vn
| W: http//www.tltland.vn