T1 tầng 9 Căn số 3 dt 110,3m Căn góc,Hướng Nam.gốc 35.1 chênh 120tr
T1 tầng 12 Căn số 3 dt 110,3m Căn góc,Hướng Nam.gốc 34.2 chênh 110tr
T1 tầng 17 Căn số 3 dt 110,3m Căn góc,Hướng Nam.gốc 34.5 chênh 100tr
T3 tầng 11 căn số 3 dt 97,5m căn góc Hướng Nam gốc 34.8 chênh 50tr
T10 tầng 12 căn số 3 căn góc.DT 115,6m Hướng Nam gốc 41.5tr chênh 10tr
T10 tầng 21 căn số 2,3,16,17 căn góc dt 115,6m Hướng Nam bán bằng giá gốc + chiết khấu 1%.
Liên hê: Mr Thương – 09745 99988---> yahoo:number_bionergy