Mức chiết khấu cụ thể cho từng căn hộ tòa T10 tầng 21 như sau. Bảng giá gốc ngày 15/4:
- Căn 4, 6, 12, 12b, 1, 18 chiết khấu: 3.5%
- Căn 5, 7, 12a, 15, 8, 10 chiết khấu 4%
- Căn 2, 3, 16, 17 chiết khấu 1.5%
- Căn 9, 11 chiết khấu 4.5%
Một cơ hội lựa chọn căn hộ có đẳng cấp vượt trội ở Times City.
Holine: 0914 668869 - Mr. Hưng
Tags: Chung cu cao cap times city, chung cu time city, ban chung cu time city, chung cu cao cap time city, ban chung cu minh khai, bán chung cư cao cấp times city, Times City, ban Times City, chung cư Time City, bán chung cư Times City, chung cu cao cap, ban chung cu cao cap, bán chung cư cao cấp Times City, ban times city, bán times city, bán Times City, chung cư Times City, cccc times city, times city, ban times city,Tòa T10 times city, T10 times city, T10 tang 21,
Hotline: 0914 668869 - Mr. Hưng