Hiện nay tôi đang cần mua chung cư mandarin graden để đầu tư, yêu cầu chính chủ, hồ sơ rõ rang, ai có bán xin liên hệ với tôi 0984261162