Bán Tòa T10 Times city
Hiện chúng tôi đang còn các căn tại tòa T10 Times city
Tầng 8

Căn 802 gốc + chênh 100tr ( căn góc)
Căn 803 gốc + chênh 100tr ( căn góc)
Căn 817 gốc + chênh 50tr ( căn góc)
Căn 808 gốc + chiết khấu 1.5%
Căn 809 gốc + chiết khấu 3%
Căn 810 gốc + chiết khấu 1.5%
Căn 811 gốc + Chiết khấu 3%

Tầng 12

Căn 1203 Gốc + chênh 20tr ( căn góc)

Tầng 21

Căn 2104 gốc + ck 2.5%
Căn 2106 gốc + ck 2.5%
Căn 2101 gốc + ck2.5%
Căn 2112 gốc + ck2.5%
Căn 2112b gốc + ck2.5%
Căn 2118 gốc + ck2.5%
Căn 2105 gốc + ck 2%
Căn 2107 gốc + ck 2%
Căn 2108 gốc + ck 2%
Căn 2110 gốc + ck 2%
Căn 2115 gốc + ck 2%
Căn 2112a gốc + ck 2%
Căn 2109 gốc + ck 3.5%
Căn 2111 gốc + ck 3.5%
Căn 2102 gốc + ck 0.5% (căn góc)
Căn 2103 gốc + ck 0.5% (căn góc)
Căn 2116 gốc + ck 0.5% (căn góc)
Căn 2117 gốc + ck 0.5% (căn góc)
Ai có nhu cầu xin Liên Hệ : mr Thương – 09745 99988
Yahoo: number_bionergy