[FONT=[FONT=Arial]
HP V3000 dòng máy thời trang , giải trí rất đẹp của HPAMD Turion 64x2 2.0x2 Ghz
Ram 1GB HDD 120GB
giá 5,5 tr
Liên hệ: 01689940915
18A ngõ 165 đường Giáp Bát
yahoo:hoangvantund_vn
mình sinh năm 1990 nhé cho tiện xưng hô
[/FONT