DVD-RW Samsung USB 2.0
Ổ ghi đĩa di động Samsung SE - S084 giá 790.000VNĐ
CDRW IBM External USB 2.0
Ổ ghi đĩa di động IBM CDRW USB 2.0 gia 300.000VND
Ổ ghi DVD di động SE - S084 không cần ổ điện ngoài Thiết bị mới của Samsung chỉ sử dụng nguồn điện từ cáp USB để đảm bảo tính linh hoạt. Nó có thiết kế kiểu khay, nhỏ gọn, nặng khoảng 0,4 kg, ứng dụng công nghệ kiểm soát nguồn điện tối ưu kép OPC, đảm bảo quá trình ghi đĩa ổn định.
Tốc độỔ Ghi Đọc DVD+R 8X (10,8 MB/giây) 8X (10,8 MB/giây) DVD+R DL 6X (8,1 MB/giây) 8X (10,8 MB/giây) DVD+RW 8X (10,8 MB/giây) 8X (10,8 MB/giây) DVD-R 8X (10,8 MB/giây) 8X(10,8 MB/giây) DVD-R DL 6X (8,1 MB/giây) 6X (8,1 MB/giây) DVD-RAM 5X (6,75 MB/giây) 5X (6,75 MB/giây) DVD-RW 6X (8,1 MB/giây) 8X (10,8 MB/giây) DVD-ROM - 8X (10,8 MB/giây) CD-ROM - 24X (3,6 MB/giây) CD-R 24X (3,6 MB/giây) 24X (3,6 MB/giây) CD-RW 24X (3,6 MB/giây) 24X (3,6 MB/giây) Loại đĩa
DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Audio, Video-CD, CD-I(FMV), Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT Bộ nhớ đệm 2 MB Kích thước 141 x 19 x 157 mm Trọng lượng 0,4 kg Giao diện USB 2.0

Chi tiet lien he Mr Minh 0983284623