BQT BÁT BẢO XIN KÍNH CHÀO CÁC BẠN


Nhân dịp ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 Trang rao vặt BÁT BẢO có chương trình khuyến mại:

* Tri Ân Cùng Khách Hàng: ( Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 )

NỘI DUNG:

- Bài viết về thông tin sản phẩm của thành viên đăng tải trên BÁT BẢO được đăng tải lại trên 50 diễn đàn khác.(áp dụng đối với thành viên có bài viết từ 5 bài trở lên)

- Bài viết về thông tin sản phẩm của thành viên đăng tải trên BÁT BẢO được đăng tải lại trên 100 diễn đàn khác. ( áp dụng đối với thành viên có bài viết từ 10 bài trở lên )

- Bài viết về thông tin sản phẩm của thành viên đăng tải trên BÁT BẢO được đăng tải lại trên 150 diễn đàn khác. ( áp dụng đối với thành viên có bài viết từ 15 bài trở lên )

- Bài viết về thông tin sản phẩm của thành viên đăng tải trên BÁT BẢO được đăng tải lại trên 200 diễn đàn khác. ( áp dụng đối với thành viên có bài viết từ 20 bài trở lên )

CHÚ Ý:

- Bài viết không được trùng lặp về nội dung.

- Bài viết phải đúng với nội quy của BÁT BẢO.

- Thành viên chỉ được chọn 1 trong các bài đã đăng để đăng tải trên các diễn đàn khác.

- Thành viên sau khi đã đủ điều kiện xin vui lòng thông báo với BQT của BÁT BẢO theo Y!H: BatBao_Marketing hoặc Mr.Nam : 0988.773.884.

- Sau khi thông báo chúng tôi sẽ xem xét số bài viết của thành viên và thực hiện việc đăng tải trên các diễn đàn theo yêu cầu của thành viên đó.

- BQT sẽ cũng cấp tất cả các link đã đăng tải trên các diễn đàn cho thành viên đó thông qua yahoo hoặc mail để tiện cho việc theo dõi bài viết.


BQT BÁT BẢO KÍNH BÁO.