Chuyên đăng tin rao vặt trên 300 trang diễn đàn khác nhau như giá chỉ có 3 ly café
Bạn hãy tin vào đều chúng tôi làm sẽ làm cho sản phẩm của bạn được quảng bá khắp nơi mà chỉ mất 3 ly café.
3 ly café đổi lại bạn được quảng bá trên 300 trang diễn đàn.
Hãy lien lạc với chúng tôi
0904493324 - 0822373782
Thay mặt anh em IT cám ơn quý khách.
Nguyên Phương