Hiện nay tôi đang có các căn suất ngoại giao như sau:
1, Căn số 4,tầng 7, diện tích 134.4 m2, Hướng TB- ĐN, gốc 2005$ vênh 70tr
2, Căn số 6, tầng 9, diện tích 168m2. Hướng TB- ĐN, gốc 2024$ vênh 130tr
3, Căn số 11, tầng 15, diện tích 130m2. Hướng TN- ĐB, gốc 2058$ vênh 130tr
4, Căn số 11, tầng 20, diện tích 130m2. Hướng TN-ĐB, vênh 140tr
5,Căn số 3, căn góc, tầng 23, diện tích 157m2, Hướng TB- ĐN
6,Căn số 4, tầng 21, diện tích 134.4m2, Hướng TB- ĐN, gốc 2081$ vênh 70tr

Mọi chi tiết xin liên hệ
Hotline 1: Ms Hiền: 0983.815.991
Hotline2 : Ms Nga: 0948.952.182