Như các bác đã biết, một quy trình kiem toan nội bộ bao gồm 4 giai đoạn :

1. Chuẩn bị kiem toan
2. Thực hiện kiem toan
3. Báo cáo kiem toan
4. Theo dõi sau kiem toan

Trong khâu chuẩn bị thì chúng ta phải

1. Xác định đối tượng kiem toan
2. Lập kế hoạch kiem toan .

Việc xác định đối tượng thì dựa theo

1. Lựa chọn theo hệ thống
2. kiem toan theo yêu cầu của cấp Quản lý ( TGĐ HĐQT )
3. Theo yêu cầu của đối tượng kiem toan

Riêng lựa chọn theo hệ thống thì :

1. Dựa vào vị trí của tài sản - có khả năng phát sinh rủi ro
2. Dựa vào ngân sách cấp cho đối tương là trọng yếu hay không
3. Tính chất phức tạp của hoạt động
4. Khả năng của nhân lực kiem toan
5. ý chí, mức độ quan tâm của Lãnh đạo
6. Chức năng của các đối tương
7. Quy trình nghiệp vụ
8. Các trung tâm ra quyết định chính trong hoạt động

Sau đó, chúng ta sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên

Theo ý các bác thì sao ?

Liên hệ để được tư vấn cụ thể hơn nha :

Công Ty TNHH kiem toan Và Tư Vấn Đệ Nhất
Địa chỉ: 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: 08.35526 2082 - 0913 828 634

Tags : sua non | kiem toan | nieng rang | thiet bi y te | benh hen |