Máy bơm điện chìm
Toàn Quốc Chuyên Pin Dung Lượng Cao cho tất cả các máy dòng máy HTC, sạc độc...
Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default Chuyên Pin Dung Lượng Cao cho tất cả các máy dòng máy HTC, sạc độc...

  1.mã pin : CS-HTP 160SL 1100mah, giá: 220k
  Pin thay thế HTC CLIC100, Click, F3188, Mage, Mega 100, Pure, Rome, Rome 100, Smart, Smart F3188, T3333, T5353, T5388, Tatto, Topaz, Topaz 100, Topaz 210, Touch Diamond 2, Touch Diamond II, Touch II, Touch2, o2 Xda Diamond 2, T-Mobile MDA Compact V, DOPOD F3188, Touch Diamond 2
  2.mã pin :CS-HDP180XL 1600mah, giá: 300k
  Pin thay thế HTC A9292, Captain, Cedar 100, EVO 4G, Fortress, Imagio, Maple 100, Maple 120, Ozone, Qilin, RHOD100, Rhodium 100, Rhodium 300, Rhodium W, S511, S520, S521, S522, S523, S741, Snap, Supersonic, T7373, T7377, T7378, T7388, T8388, Touch Pro 2, Touch Pro II, Whitestone, Whitestone 100, Willow, AT&T T7377, Tilt 2, Tilt Pro 2, Tilt2, Sprint EVO 4G, S511, Snap, Touch Pro 2, Touch Pro II. T-Mobile Captain, Dash 3G, G2 Touch, MDA Vario V, Touch Pro 2, Wing II. Verizon Touch Pro 2, VX6875, XV6175, XV6975
  3.mã pin :CS-HT6363SL 1200mah, giá: 220k
  Pin thay thế HTC 7 Trophy, A3333, A6363, A6365, A6388, ADR6300, Buzz, Droid Eris, Droid Eris 6200, Incredible, Incredible PB31200, Legend, Spark, Wildfire. T-Mobile myTouch 3G Slide. Verizon Droid Incredible, Incredible, Incredible PB31200. Google G6. Dopod A3333, G7 mini, G8, Wildfire
  4.mã pin :CS-HT8686SL 1200mah, giá: 280k
  Pin thay thế HTC 7 Trophy, M1, PC40100, Spark, T8686, WT7. Vodafone 7 Trophy
  5.mã pin :CS-HTD7SL 1150mah, giá: 270k
  Pin thay thế HTC HD3, HD7, T9292, Wildfire S. T-Mobile HD7
  6.mã pin :CS-HT7272XL 1350mah, giá: 330k
  Pin thay thế HTC 7 Desire Z, Mozart, A7272, BB96100, , F5151, Mozart, PC10100, T8698, Vision. T-Mobile G2
  7.mã pin :CS-HDM55SL 1100mah, giá: 240k
  Pin thay thế HTC A6366, A6380, Aria, Gratia, HD Mini, HD Mini US, Liberty, Photon, T5555. Dopod A6380, G9, HD mini, T5555
  8.mã pin :CS-HT8181SL 1200mah, giá: 330k
  Pin thay thế HTC Desire A8181, A8183, Bravo, , Desire Telstra, Desire US, Epic, Passion, Telstra, Triumph. Vodafone Desire. T-Mobile Bravo, Desire. Softbank X06HT. Google G7
  9.mã pin :CS-HT9191XL 1250mah, giá: 330k
  Pin thay thế HTC Desire HD 7 Surround, A9191, Ace, , Mondrian, Oboe, Surround, T8788, T9188, T9199, Tianxi HuaShan. T-Mobile myTouch HD
  10.mã pin : CS-TP4550XL 1600mah, giá: 280k
  Pin thay thế HTC Kaiser, Kaiser 110, Kaiser 120, Kaiser 140, Kaiser100, P4550, TyTN II. O2 XDA Stellar. AT&T 8900, 8925 Tilt, Tilt 8925. T-Mobile MDA Vario III. Vodafone v1615, VPA Compact V
  11.mã pin :CS-AP6700SL1500mah, giá: 220k
  Pin thay thế HTC Apache, Hermes, Hermes 100, Hermes 160, Hermes 200, P4500, TyTn. DOPOD 838 Pro, 9000, CHT9000. Cingular 6500, 8525. Audiovox PPC6700, PPC-6700, VX6700, VX-6700. Alltel PPC6700
  12.mã pin :CS-DTS3SL 1100mah, giá: 240k
  Pin thay thế HTC Fuwa, Iolite, Iolite 100, Jade, Jade 100, T3232, Touch 3G, Touch Cruise 2009, Touch Cruise II, Touch Flo 3D, Touch T3238, Twin 100, Twin 10000. O2 XDA Guide. DOPOD S700, Tachi, Touch T3238
  13.mã pin :CS-HDP100SL 1350mah, giá: 230k
  Pin thay thế HTC Diamond 500, Herman, Raphael, Raphael 100, Raphael 101, Raphael 800, T7272, T7278, Touch Pro, TyTn III. O2 XDA Diamond Pro, Xda Serra. E-Mobile E30T. DOPOD S900c, Touch Pro. AT&T Fuze
  14.mã pin :CS-HT8585SL 1300mah, giá: 220k
  Pin thay thế HTC HD2, Leo, Leo 100, T8585, T9193. T-Mobile HD2, Leo. Dopod HD2, T8588
  15.mã pin :CS-HDE200SL 1200mah, giá: 300k
  Pin thay thế HTC Dragon, G5, Nexus One, PB99100, Rome, Smart, T8188, Zoom 2. Dopod G5, N1, Nexus One, T8188. Google G5, N1, Nexus One. SoftBank X06HT, X06HT II
  16.mã pin :CS-HDE180SL 1340mah, giá: 240k
  Pin thay thế HTC A6161, Magic, Pioneer, Sapphire, Sapphire 100. T-Mobile Dash 3G, G1 Touch, MyTouch 3G. DOPOD A6188
  17.mã pin :CS-HDE190XL 1550mah, giá: 280k
  Pin thay thế HTC A6262, A6266, Hero, Hero 100, Hero 130, T5399. T-Mobile G2 Touch. Sprint Hero. Google G3. Dopod A6288
  18.mã pin :CS-DD810ML 1500mah,giá: 320k
  Pin thay thế HTC D810X, Mogul, P3600, P3600i, P4000, P6300, Panda, Titan 100, Trinity, Trinity 100. O2 XDA Argon. Orange SPV M700. DOPOD 9100, CHT 9110, CHT9100, D810, D818c, E616. Audiovox PPC6800, PPC-6800, VX6800
  19.mã pin :CS-HT8282SL 1350mah, giá: 240k
  Pin thay thế HTC Touch HD, BLAC100, Blackstone, Blackstone 100, T8282, T8285, Touch Pro HD. T-Mobile Touch Pro HD. Dopod Touch Pro HD
  20.mã pin :CS-HDM100SL 900mah, giá: 200k
  Pin thay thế HTC Diamond, Diamond 100, Diamond 140, P3100, P3700, P3701, P3702, Touch Diamond, Victor. T-Mobile MDA Compact IV. SoftBank Touch Diamond, X04HT. O2 Xda Diamond, XDA Ignito. DOPOD S900, Touch Diamond. Verizon Touch Diamond
  21.mã pin :CS-HT8181XL 2400mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao HTC Desire, A8181, Bravo, Desire US, Telstra, Triumph. Google G7. Softbank X06HT. T-Mobile Bravo, Desire. Vodafone Desire
  22.mã pin :CS-HT6363XB 2200mah, giá: 500k
  Pin dung lượng cao HTC Droid Incredible, Incredible, Incredible PB31200. Sprint Droid Incredible. Verzion Droid Incredible. Google G8
  23.mã pin :CS-HT7272HL 2400mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao HTC Desire Z,A7272. T-Mobile G2
  24.mã pin :CS-HTD7XL 2100mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao HTC HD7, PD29110, T9292. T-Mobile HD7
  25.mã pin :CS-QT9600XL 2400mah, giá: 350k
  Pin dung lượng cao HTC Hermes, P4500, TyTn. DOPOD 838 Pro, 9000, CHT9000. Cingular 6500, 8525. i-mate JASJAM. NTT DoCoMo hTc Z. O2 XDA Trion. Orange SPV M3100. Qtek 9600SoftBank X01HT. T-Mobile MDA vario II. Vodafone 1605 VPA Compact III, v1605
  26.mã pin :CS-HDM100XL 1800mah, giá: 320k
  Pin dung lượng cao HTC Diamond, Diamond 100, P3100, P3700, Touch Diamond. DOPOD S900, Touch Diamond. O2
  27.mã pin :CS-HT8585XL 2400mah, giá: 480k
  Pin dung lượng cao HTC HD2, HD2 US, T8585. T-Mobile HD2, Leo. Dopod HD2, T8588
  28.mã pin :CS-HT6200XL 2200mah, giá: 460k
  Pin dung lượng cao HTC Droid Eris, Droid Eris 6200. Verizon Droid Eris, Droid Eris 6200
  29.mã pin :CS-HTW333XL 2200mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao HTC Wildfire, A3333. Google G8
  30.mã pin :CS-HT8282XL 2700mah, giá: 420k
  Pin dung lượng cao HTC BLAC100, Blackstone, Blackstone 100, T8282, Touch HD, Touch Pro HD. T-Mobile Touch Pro HD. Dopod Touch Pro HD
  31.mã pin :CS-HDE200XL 2400mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao HTC Nexus One, Dragon, G5, PB99100. Google G5, Nexus One
  31.mã pin :CS-HTF188XL 2200mah, giá: 520k
  Pin dung lượng cao HTC Smart, F3188, Rome, Rome 100, Smart F3188
  32.mã pin :CS-HTN100XL 2200mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao HTC 7 Trophy, Spark, T8686

  33.mã pin :CS-TP3650SL 1350mah, giá: 460k
  Pin dung lượng cao cho HTC Iolite 100, Touch Cruise 2009....

  34.mã pin :CS-HDE190BHL 2200mah, giá: 250k
  Pin thay thế cho HTC P3650, Polaris 100, Polaris 200, Touch Cruise, Touch Find...
  35.mã pin :CS-HDE190HL 2200mah, giá: 400k
  Pin dung lượng cao cho HTC A6263, Hero, Hero 100, Hero 130....

  36.mã pin :CS-HT6100SL 1200mah, giá: 400k
  Pin dung lượng cao cho HTC A6263, Hero, Hero 100, Hero 130....


  37.mã pin :CS-HT3213SL 1350mah, giá: 280k
  Pin thay thế cho HTC EVO Shift 4G, Knight, PG06100, Speedy.....  38.mã pin :CS-HT7576XL 1600mah, giá: 360k
  Pin thay thế cho HTC Incredible S, Incredible S S710E, PG32130, S710E....

  39.mã pin :CS-HT8788XL 2400mah, giá: 330k
  Pin thay thế cho HTC 7 Pro, T7576.....

  40.mã pin :CS-HT8686XL 2200mah, giá: 550k
  Pin dung lượng cao cho HTC 7 Surround, Mondrian, PD26100, Surround, T8788

  38.mã pin :CS-HT8686XL 2200mah, giá: 550k

  Còn rất nhiều dòng dung lượng cao chất lượng ổ định anh em cần thì call nhé.

  Đặc biệt có các dòng sạc pin ổn định và rất độc đáo gửi đến anh em :
  + Sạc năng lượng mặt trời : , giá: 380k
  Đúng như tên gợi của nó , chức năng sạc bằng năng lượng mặt trời rất tiện cho ai ko có thời gian ngồi chờ sạc đầy pin khi đang có việc bận hoặc các kĩ sư làm việc ngoài công trình.....
  + Sạc quay tay : rất tiện dụng và có thể dùng bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu ! , giá: 230k

  + Sạc đa năng trên ôtô: , giá: 280k

  Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 1 đổi 1 trong 5 tháng, chất lượng cực kì ổn định, các bạn có thể lấy pin về check trong 3 ngày nhé. Hàng đã gồm thuế VAT, bảo đảm hàng chính hãng.
  Liên Hệ : Anh Tuấn (098.870.9720,)
  Địa chỉ Shop : 101 Vương thừa vũ DT: 04.85872881
  Nick yahoo: tuan1152001
  Last edited by ttmobile; 14-10-2011 at 03:28 PM.  <---------------------->

  Chia sẻ cùng bạn bè thông qua các công cụ

  |


  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

 2. #2
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default

  222222222222222222222222222222222

  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

 3. #3
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default

  44444444444444444444444444444444

  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

 4. #4
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default

  11111111111111111111111111111

  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

 5. #5
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default

  11111111111111111111111111111111111111111111

  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

 6. #6
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default

  333333333333333333333333333333333333

  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

 7. #7
  Thành Viên Cấp 2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  213

  Default

  888888888888888888888

  Hãy đến với TT Mobile để bạn được hưởng những ưu đãi tốt nhất
  HOTLINE MUA HÀNG: 0945.050.587 – 0984.774.292
  Địa chỉ: 101 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân – Hà Nội
  Tel: (04)-85872881

Similar Threads

 1. Replies: 5
  Last Post: 03-04-2011, 09:56 AM
 2. [Hà Nội] Dòng máy chiếu Chuyên dùng cho giáo dục của Viewsonic giá cực shock
  By Nguyenlethang in forum Thiết Bị Điện - Điện Tử
  Replies: 0
  Last Post: 07-03-2011, 12:13 AM

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Tìm bài viết theo ID Topic

QUẢNG CÁO TEXTLINK

| Trang Rao vat online
| Mua ban may giat cu tại HCM

Partner :
All times are GMT +7. The time now is 05:23 PM. .
Powered by vBulletin® Version 4.x.x
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 AT Co.


Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com


Liên hệ quảng cáo : Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com
Hotline : 0909 30 17 67 (Mr. Thành) - 0988.955.969 (Mrs. Anh)