DOCS.VN thư viện tài liệu trực tuyến ra đời với mục đích xây dựng một cộng đồng chia sẻ tài nguyên nhằm giúp mọi người tìm được những kiến thức mà mình mong muốn.
Cộng đồng người sử dụng có thể chia sẻ 5 dạng file: *.doc (văn bản Word), *.xls (file đuôi Excel), *.ppt (file đuôi Powerpoint phục vụ giới thiệu), *.pdf (Acrobat Reader), *.zip (các file nén theo kiểu Zip).
Các tài liệu bạn có thể download liên quan đến nhiều lĩnh vực như kinh doanh (bất động sản, chứng khoán...), học tập (ngoại ngữ, luận văn, MBA...), văn học nghệ thuật...
Đặc biệt, tại chuyên mục Kỹ năng mềm bạn có thể download các tài liệu nhằm rèn luyện những kỹ năng để thành công trong nghề nghiệp và trong cuộc sống.

Hiện website bao gồm các dạng tài liệu giá trị cao như :
Luận văn Đại học - Cử nhân – Kỹ sư các chuyên ngành.
Luận văn Cao học - Luận văn Thạc sĩ – Tiến sĩ các lĩnh vực
Báo cáo - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp các chuyên ngành
Tiểu luận - Đề án - Bài thu hoạch
Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
Đề cương Luận văn – Chuyên đề - Báo cáo – tiểu luận
Sách - Tạp chí - Tài liệu giá trị cao
Thông tin Tóm tắt luận án tiến sĩ
Bài giảng - Giáo trình – Giáo án
Bài báo - Công trình nghiên cứu
Hướng dẫn trình bày - Mẫu bìa luận văn
Phần mềm hỗ trợ + Font full