Dự án times city - Chính chủ phân phối
Times city t3 t5, du an times city t3 t5, căn hộ times city t3 t5, times city t3 t5, times city t3 t5, du an times city t3 t5, times city, times city t3 t5
Hiện tôi đang có một số căn T5 dự án Times city chính chủ cần bán
+ Tầng 8 căn 9. Diện tích 108,7m2. Gốc 31.7; Căn 16 tầng 9. Diện tích 90.1m2. Gốc 31.7
+ Tầng 19 căn 7. Diện tích 87,2m2. Gốc 34.3tr; căn 10 diện tích 86.9m2. Gốc 32.3tr, căn 16 diện tích 90.1m2. Gốc 32.8tr
Giá bán: Giá gốc + chiết khấu cao

+ Tòa t3 tầng 10 căn 8. Diện tích 108.7m2. Giá 29.8tr; căn 10. Diện tích 89.6tr. Giá 29.8
Ngoài ra tôi còn có một số căn khác tầng 12 T3 và tầng 16 tòa T4. Bán giá gốc+chiết khấu cao</B>

Liên hệ: Ms Hảo: 01689.458.642</B>