times city căn góc tòa T7- dự án chung cư Times city, tòa T7 times
Times city Tòa T8, bán gấp times city T8 chiết khấu cao, times city Tòa T8 + T10 +T7, Times city Tòa T8, bán gấp times city T8 chiết khấu cao, times city Tòa T8 + T10 +T7, *****Times city Tòa T8, bán gấp times city T8 chiết khấu cao, times city Tòa T8 + T10 +T7, ***Times city Tòa T8, bán gấp times city T8 chiết khấu cao, times city Tòa T8 + T10 +T7, Times city Tòa T8, bán gấp times city T8 chiết khấu cao, times city Tòa T8 + T10 +T7****Times city Tòa T8, bán gấp times city T8 chiết khấu cao, times city Tòa T8 + T10 +T7!@@@@@@!
times city căn góc tòa T7- dự án chung cư Times city, tòa T7 times, dự án chung cư Times city Tòa T8, bán gấp chung cư Times city Tòa T7
Tôi có các căn hộ ở Chung cư Times City như sau:
1. </B>Căn 15 - Tầng 25 - Tòa T7</B>
Giá Niêm yết của chủ đầu tư: 37.200.000/m2</B>
Căn này là xuất ngoại giao nên được chiết khấu : 5%
Giá vào hợp đồng mua căn hộ là : 37.200.000 x 95 % = 35.340.000 VNĐ</B>
Diện tích : 110.3 m
Giá bán : Giá Niêm yết + chênh 80 triệu
Đã đóng : 20% - giá trị hợp đồng
Tiền Khách hàng phải trả : 20 % tiền Gốc (1) + 100% tiền chênh (2)
(1) - Tiền Gốc : 20% x 35.340.000 x110.3m = 779.600.400</B> VNĐ
(2) - Tiền Chênh :(37.200.000 - 35.340.000) x110.3 + 80.000.000 = 285.158.000 VNĐ
ð Tổng số tiền khách hàng phải trả : (1) + (2) = 1.064.758.400 VNĐ

2. Căn 15 - Tầng 15 - Tòa T7

Giá Niêm yết của chủ đầu tư : 38.600.000</B> VNĐ
Diện tích : 110.3 m2
Giá bán : Giá Niêm yết + Chênh 150 triệu
Đã đóng 20 %

Tiền Khách hàng phải trả : 20 % tiền Gốc (1) + 100% tiền chênh (2)
(1) - tiền gốc : 20% x 38.600.000 x 110.3 = 851.516.000 VNĐ
(2) - Tiền chênh :150 triệu
ð Tổng số tiền khách phải trả : (1) +(2) = 1.001.516.000</B> VNĐ
*****************************************
Khách hàng, gia đình , nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ:
Chị Như Anh : 0987 402 618