Thanh hà A-BT18 ô số 25
Thanh Hà A-BT31 mặt đường 13.5m , 17,5

A LP1 đường 17m2
Thanh hà A-BT18 ô số 25

biệt thự đô thị THANH HÀ CIENCO5,Bán đất biệt thự đô thị mới THANH HÀ CIENCO5, đất biệt thự khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5, đất bt ,Bán đất bt đô thị THANH HÀ CIENCO5,bt đô thị mới THANH HÀ CIENCO5, bt khu đô thị mới ,liền kề, biệt thự ,Bán liền kề, biệt thự đô thị THANH HÀ CIENCO5, liền kề, biệt thự khu đô thị THANH HÀ CIENCO5, liền kề biệt thự khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5,Bán lk,bt THANH HÀ CIENCO5,lk,bt đô thị THANH HÀ CIENCO5, lk,bt khu đô thị THANH HÀ CIENCO5,lk,bt khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5,biệt thự THANH HÀ CIENCO5, đất liền kề ,biệt thự đô thị THANH HÀ CIENCO5, liền kề,biệt thự khu đô thị THANH HÀ CIENCO5, đất liền kề, biệt thự khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5,đất lk THANH HÀ CIENCO, đất lk đô thị , đất lk khu đô thị , đất lk khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5, biệt thự,liền kề THANH HÀ CIENCO5, biệt thự,liền kề đô thị ,Bán biệt thự,liền kề khu đô thị THANH HÀ CIENCO5,biệt thự,liền kề khu đô thị mới , bt,lk THANH HÀ CIENCO5,Bán bt,lk đô thị THANH HÀ CIENCO5,Bán bt,lk khu đô thị THANH HÀ CIENCO5,Bán bt,lk khu đô thị mới, đất biệt thự,liền kề,đất biệt thự,liền kề đô thị THANH HÀ CIENCO5,Bán đất biệt thự,liền kề khu đô thị THANH HÀ CIENCO5,Bán đất biệt thự,liền kề khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5,Bán đất bt,lk THANH HÀ CIENCO5,Bán đất bt,lk đô thị THANH HÀ CIENCO5,Bán đất bt,lk khu đô thị THANH HÀ CIENCO5,bt,lk khu đô thị mới THANH HÀ CIENCO5