Nhiều căn hộ Times giá rẻ, khách tha hồ lựa chọn
1. T1.tầng 3.căn 18 diện tích 90.1m2 gốc 29.47 chiết khấu 3%
2. T2. tầng 31. căn 12 diện tích 116.7m2 gốc 27.9 chiết khấu 3%
3. T3. tầng 31. căn 04 diện tích 94.3m2 gốc 28.4 chiết khấu 3%
4. T2. tầng 29 . căn 01 diện tích 108.6m2 gốc 27.1 CK 3 %
5. T1. tầng 27. căn 10 diện tích 94.4m2 gốc 30.17 CK 3 %
6. T2. tầng 31. căn 01 diện tích 108.6m2 gốc 26.9 CK 3%
7. T10. tầng 12A . căn 03 diện tích 115m2 gốc 38.8 CK2%
8. T10 . tầng 12A. căn 10 diện tích 106.1m2 gốc 35.8 CK 2%
9. T10. tầng 12A. căn 11 diện tích 10.6m2 gốc 35.8 CK 2%
10. T10. tầng 12A. căn 12A diện tích 80.4m2 gốc 36.5 CK 2%
11. T10. tầng 12A. căn 12B diện tích 80.4m2 gốc 36.6 CK 2 %
12. T10. tầng 12A. căn 15 diện tích 80.4m2 gốc 36.8 CK 2 %
13. T2. tầng 28 . căn 10 diện tích 95m2 gốc 29.262 CK 3%
14. T2. tầng 28 . căn 11 diện tích 95m2 gốc 31.262 CK 1.5%
15. T3. tầng 21. căn 10 diện tích 95m2 gốc 30.8 CK 3 %
16. T2. tầng 28 . căn 03 diện tích 97.5m2 gốc 32.262 CK 1.5 %
17. T2. tầng 28 . căn 17 diện tích 97.5m2 gốc 33.262 CK 1.5%
18. T2. tầng 28. căn 15 diện tích 94m2 gốc 31.262 CK 1.5%
19. T3. tầng 21 . căn 11 diện tích 95m2 gốc 32.8 CK 1.5 %
20. T2. tầng 28 . căn 01 diện tích 109m2 gốc 27.262 CK 3 %
Mọi chi tiết xin mời liên hệ : Mr . Thanh 0976190577