Timescity T3,
Căn số 2,tầng 22,t3, gốc ngày 29,chênh 20 triệu

Lh gấp 0987086866