1) Thu mua phòng Games , internet , Cty giải thể

2) Thu mua linh kiện , PC , lk laptop cũ các loại

3) Nhận mua ở các tỉnh miền tây , Vtau , Đồng nai , dalat , phan thiết....

4) Các trường học nâng cấp máy , cty giải thể thanh lý

5) Nâng cấp đổi bù máy cũ ....

6) Hoa hồng cao cho người giới thiệu mua

Vi lòng liên hệ :
dt: 0909.940615 A.giang
dc: 186b lương nhữ học f11 q5