ĐẤT LIỀN KỀ:
Hoàng quốc việt kéo dài:
B9 ô 8 giá 47;
B10 o 12 Gía 47.5tr;
B14 o 8 giá 49.5
B31 o 7 giá 49.5
B34 o 3 Gía 51
B30 o 5 Gia 73tr
Liên hệ Mr Thương 0974599988 CTY CP ĐỊA ỐC APLAND Số 41 PHỐ ĐỖ QUANG- TRUNG HÒA- CẦU GIẤY