Hiện nay bên mình có hàng tòa T3 Tầng 22
Can so 2,tang 22,t3, goc ngay 29,chenh 20 trieu.

Lh gấp hàng đang sốt: 0987 086 866