Căn A-01,02,03,04,05 Diện tích 100m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Bắc, giá 18-22 triệu/m2Căn
A-07 Diện tích 116m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, giá 18 triệu/m2
A-06 Diện tích 93m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, giá 21.9 triệu/m2
Căn A-08,09 & B-05,08
Diện tích 107m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Nam, giá 19 triệu/m2
Căn A-10 & B-03
Diện tích 105m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, giá 21.9 triệu/m2
Căn B-01
Diện tích 194m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Bắc & Đông bắc, giá 23.3-36 triệu/m2
Căn B-02
Diện tích 134m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, giá 21 triệu/m2
Căn B-04 Diện tích 121m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Nam, giá 21.9 triệu/m2
Căn B-06 Diện tích 91m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, giá 22 triệu/m2
Căn B-07 Diện tích 93 m2, 2 phòng ngủ, hướng Tây Nam, giá 22 triệu/m2


Tiến độ đóng tiền: chia thành 9 đợt
+ Đóng 20% ngay sau khi ký hợp đồng
+ Ngày 30/04/2011 đóng tiếp 10%
+ Ngày 30/07/2011 đóng tiếp 10%
+ Ngày 30/10/2011 đóng tiếp 10%
+ Ngày 30/01/2012 đóng tiếp 10%
+ Ngày 30/04/2012 đóng tiếp 10%
+ Khi có thông báo bàn giao căn hộ đóng 25%
+ khi bàn giao giấy chứng nhận sở hữu nhà đóng nốt 5%