Hiện tôi đang có đất dịch vụ đồng mai . Khu 1 gồm (Cổ bản,nhân huệ) Khu 2 gồm (Nhân Huệ,
Nhân Đạo , Y Sơn) Khu 3 gồm (Thị, Mậu, Công...) Có cả xuất nguyên và xuất ghép. Phục vụ tận
tình theo nhu cầu của quý khách. Giấy tờ đầy đủ. Bao toàn bộ chi phí công chứng ủy quyền sang tên.
LH: 0989839082