Thống nhất quản lý yêu cầu vật tư từ các phòng ban, đơn vị

Thông qua giao diện web, các phòng ban, đơn vị có nhu cầu vật tư có thể tự cập nhật yêu cầu vào hệ thống, cán bộ phòng Vật tư tiếp nhận, theo dõi và xử lý nhanh chóng các yêu cầu này. Nhờ đó, phòng ban, đơn vị yêu cầu kịp thời nắm bắt thông tin phản hồi từ bộ phận quản lý. Với hệ thống này, sẽ cải thiện công tác hành chính và tăng cường mối liên hệ quản lý chặt chẽ giữa các phòng, ban và các đơn vị thuộc doanh nghiệp.

Quản lý nhập xuất vật tư tại kho và hỗ trợ tra cứu tồn kho tức thời

Nhờ chức năng tra cứu lượng tồn kho của từng vật tư, bộ phận Quản lý Kho dễ dàng kiểm soát tồn kho và có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, căn cứ trên lượng tồn này, cán bộ Phòng Vật tư có thể nhanh chóng phê duyệt yêu cầu vật tư của các đơn vị, phòng ban và xác định nhu cầu mua vật tư cần thiết cho tương lai.
Tag : He thong erp - dich vu erp - Giai phap erp - phan mem erp - trien khai erp
Tự động tính đơn giá vật tư

Giá mua cùng các chi phí thu mua liên quan đến từng giao dịch nhập vật tư sẽ được tập hợp để xác định đơn giá vật tư cuối kỳ theo một trong các phương pháp tính giá: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước,...

Tự động hạch toán và tạo bút toán vật tư

Việc định khoản các giao dịch nhập xuất vật tư được thực hiện tự động trên cơ sở thông tin nhập xuất do bộ phận kho cập nhật cùng với các tài khoản hạch toán được khai báo sẵn gắn với từng vật tư, giảm thiểu đáng kể công tác hạch toán thủ công trước đây của Kế toán Vật tư. Hơn nữa, sau khi hình thành, các bút toán này được tự động chuyển sang phân hệ Kế toán Tổng hợp của ứng dụng Kế toán.

Kết nối với Kế toán thanh toán

Thông tin nhận hàng tại kho sau khi cập nhật sẽ được tự động chia sẻ với ứng dụng Kế toán, giúp hỗ trợ Kế toán thanh toán đối chiếu hóa đơn mua hàng nhằm ghi nhận thông tin thực hiện hợp đồng và tạo bút toán nhập vật tư.

Hệ thống báo cáo
Với khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và tự động lập các báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng, các báo cáo mà hệ thống cung cấp đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác kiểm toán, kiểm tra thuế của các cấp lãnh đạo và các đơn vị có liên quan. Thông tin trên báo cáo đảm bảo chính xác, kịp thời và theo đúng quy định của Nhà nước.